Logo
Bydgoskie Studium Ekofilozofii

policealna szkoła zawodowa
z uprawnieniami szkoły publicznej

Zakres kształcenia:

Celem odnowy biologicznej jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia człowieka metodami naturalnymi i utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej.

Mamy niewielki wpływ na wybór miejsca, w którym żyjemy. Nie zawsze możemy powstrzymać postępujący proces degradacji środowiska naturalnego. Stresów i emocji w życiu nie da się uniknąć.

Możemy mieć jednak decydujący wpływ na zdolność organizmu do niwelowania ujemnego wpływu otoczenia, niezdrowego stylu życia, nękających nas stresów oraz nauczyć się umiejętnie korzystać z istniejącej w nas kreatywnej energii. Traktowanie życia, jako w dużym stopniu zależnego od siebie, a nie zdeterminowanego przez czynniki zewnętrzne to PIERWSZY KROK DO ŻYCIOWEGO SUKCESU.

Słuchaczy czeka więc praca nad rozwojem własnej osobowości. Szereg przedmiotów z zakresu psychologii i treningów psychologicznych, wybranych metod psychoterapeutycznych i technik relaksacyjnych umożliwia poznanie własnych emocji, wyciszenie się, samodoskonalenie i "sprawdzenie metody na sobie". Hatha joga, tai-chi, wizualizacja, trening autogenny Schultza nie wymagają do stosowania kosztownych urządzeń i zabiegów, a jedynie silnej woli, konsekwencji i cierpliwości w realizacji.

Zmniejszenie stanu napięcia psychosomatycznego, regenerację sił, przywrócenie równowagi organizmu, mobilizację sił do przezwyciężenia codziennych stresów i usuwanie ich skutków można osiągnąć również poprzez pracę z ciałem. Do metod tych należą: ćwiczenia oddechowe, rekreacja ruchowa, polarity i biomasaże: masaż klasyczny, shiatsu, refleksoterapia stóp, masaż punktowy, aurikuloterapia.

Należy dokonać wielu zmian w świadomości społecznej i upowszechnić podstawowe zasady odnowy biologicznej. W studium realizowany jest podstawowy kurs pedagogiczny aby absolwenci potrafili skutecznie przekazywać zdobytą wiedzę. Słuchacze mogą przystąpić do egzaminu państwowego z przygotowania pedagogicznego i otrzymać odrębne świadectwo.

Kończąc naukę absolwenci otrzymują dyplom z uprawnieniami państwowymi i uzyskują tytuł technika odnowy biologicznej.


Refleksoterapia stóp jest to forma masażu dostępna dla każdego, łatwa i nie pociągająca za sobą skutków ubocznych. przeciwwskazań do jej stosowania jest niewiele. Podstawy teoretyczne refleksoterapii nie są trudne.

 

Najważniejsza jest jednak praktyka technik masażu: diagnostycznego, profilaktycznego i terapeutycznego. Słuchacze ćwiczą z zapałem by móc zachować zdrowie przez długie lata i pomóc innym.


Bardzo skuteczne działanie terapeutyczne ma MOKSA - technika łącząca w sobie ucisk na określone punkty z dobroczynnym wpływem ciepła i ziołowej esencji.

Hatha joga (ćwiczenia fizyczne, oddechowe, relaksowe, koncentracji) cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem. Jesteśmy nieustannie narażeni na liczne i silne stresy. Prowadzi to do różnych psychosomatycznych zaburzeń. I właśnie w tej dziedzinie hatha joga odgrywa ważną profilaktyczną i leczniczą rolę. Proponuje się ćwiczenia nie w ich klasycznej formie, uprawianej przez ludzi wschodu w warunkach zupełnie innej kultury, mentalności oraz żyjących w innym klimacie i środowisku, a ćwiczenia dostosowane do współczesnych europejskich warunków.


Na zajęciach z psychologii słuchacze poznają różne koncepcje i teorie psychologiczne, korzystając zarówno z klasycznych opracowań, jak i publikacji ukazujących nowe psychologiczne perspektywy.

Dużą wagę przywiązuje się do ćwiczeń prowadzonych aktywnymi, poszukującymi metodami psychologii praktycznej. Pod kierunkiem psychologa słuchacze szukają odpowiedzi na pytania związane z rozumieniem samego siebie i innych, uczą się rozwiązywać własne i cudze problemy. Doświadczenia te pozwalają w efekcie lepiej żyć.

 

Aby posiąść umiejętność oddziaływania poprzez masaż klasyczny na organizm człowieka należy dokładnie poznać zjawiska i procesy zachodzące w tym organizmie.

Dobre przygotowanie do wykonywania zabiegów wymaga nie tylko biegłej sprawności manualnej, ale również znajomości złożonych zjawisk fizjologicznych i procesów psychologicznych zachodzących w organizmie chorego.


Technika Polarity polega na równoważeniu przepływu energii w ciele człowieka. Dzięki tej terapii uzyskuje się równowagę, harmonię i głęboki relaks. Polarity oddziaływuje na ciało i na psychikę człowieka.


Wizualizacja ma charakter relaksacyjno- terapeutyczny. Ćwiczenia wspomagają wyobraźnię, wyostrzają i wzbogacają treść doznań. Poznając treści zawarte w podświadomości mamy możliwość uruchomienia procesu zmiany dotychczasowych nastawień, a także uporania się za sprawami, które blokują nas niekiedy od wczesnego dzieciństwa. Uwalniamy zbędne emocje i możemy pozytywnie wpływać na swoją przyszłość. Możemy też pomóc bliźnim.

Poprzednia strona